Scroll Top

Kalender

Current Month
Information om tillgänglighet

Vi hälsar alla körälskare varmt välkomna till våra konserter. Eric Ericsons Kammarkör har ingen egen konsertlokal och vi kan därför inte lämna någon samlad information om tillgängligheten till dig med funktionsnedsättning. Vi konserterar dock som regel i lokaler med god tillgänglighet. För mer information hänvisar vi till respektive konsertarrangör och lokal. Länk finns genom att klicka på eventen ovan. Du är också välkommen att kontakta oss i kören på info@eekk.se.