Scroll Top

Om oss

Om kören

Eric Ericsons Kammarkör grundades 1945 av den då 27-årige Eric Ericson, och har sedan dess intagit en central plats i svenskt och internationellt musikliv. Hans och körens stora intresse att hela tiden hitta ny musik och nya arbetsområden gör att ensemblens repertoar än idag är mycket bred: från tidig musik till det allra senaste och nykomponerade. För generationer svenska och internationella tonsättare har kören varit en idealensemble med sin typiska ”nordiska” klang och långt drivna virtuositet.

Att förvalta arvet efter Eric Ericson handlar om att bevara och utveckla den unika klangen, att ständigt fördjupa den kammarmusikaliska attityden och att söka ny repertoar. Efter Eric Ericsons bortgång 2013 har, vid sidan av svenska och internationella gästdirigenter, Fredrik Malmberg engagerats som chefdirigent.

I EEKK:s led finns Sveriges främsta ensemblesångare, som valt att utöver sina egna solistiska sångarkarriärer och andra kvalificerade musikergärningar medverka i detta vitala ensemblearbete.

På världsscenen hör Eric Ericsons Kammarkör till det absoluta toppskiktet av professionella ensembler, och har genom åren belönats med många utmärkelser. EEKK gör årligen flera utlandsturnéer, men arbetar även pedagogisk med amatörkörer runt om i Sverige.

Kören har genom åren gjort åtskilliga fonograminspelningar och återfinns i många skivbolags kataloger. Höjdpunkter i det internationella arbetet är bl.a. samarbetena med Radiokören och Berlinerfilharmonikerna med dirigenter som Claudio Abbado, James Levine och Riccardo Muti, samt de många inspelningarna och konserterna med Nicolas Harnoncourt och Concentus Musicus Wien.

Sedan 2003 har Eric Ericsons Kammarkör ett nära samarbete med Kungliga Filharmonikerna och Konserthuset Stockholm, och inom ramen för den statliga kulturbudgeten har kören genom ett garanterat årligt stöd en viss grundtrygghet i sin frilansande tillvaro.

Eric Ericsons Kammarkör är en del av TENSO – det europeiska nätverket för professionella kammarkörer.

Kronolog

EEKK Kronolog 1945-2022