Eric Ericson 100 år

Idag skulle Eric Ericson ha fyllt 100 år!

Eric Ericson är en av få svenska musikprofiler som med självklar rätt bar epitetet ”levande legend”. Han var verksam som dirigent i de stora sammanhangen i över 60 år, och kom med sitt konstnärskap att prägla generationer av dirigenter och sångare.

Hans bana tog sin början i efterkrigstidens Sverige, i en pionjäranda efter år av isolering. 1945 startade han Kammarkören, och en ny attityd till körmusicerande grundlades i gruppen av unga professionella sångare. Ur ett intimt kammarmusicerande växte en ny körklang fram, byggd på lyssnande och medveten intonation. Det speciella ”Ericson-soundet” skapades, och efter uruppförandet av Ingvar Lidholms portalverk Laudi 1947 öppnades portarna till en ny tid av expansiva möten mellan tonsättare och körmusik. Mitt i denna utveckling stod Eric Ericson beredd genom hela sin karriär. Mängden av uruppföranden genom åren är svår att överblicka.

Vi är stolta och glada över att ha förmånen att få föra hans namn och gärning vidare till nya generationer av sångare, och att genom våra konserter låta en ny publik få möta vårt sätt att förvalta arvet efter vår grundare och maestro: Eric Ericson.

X